Velkommen til Trondheim Adventkirke

Hver lørdag er du velkommen til:

Bibelstudie kl. 10.00

Gudstjeneste kl. 11.15