Møte med Terje Dahl 17. Sep

Lørdag kl. 11.15 – Gudstjeneste Taler: Terje Dahl «Hvem er du? Hvilken bås kan jeg sette deg i?» Teksten er Rom 13,8: Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.   Lørdag etter kirkelunsj: Workshop med tittelen «Når urett rammer deg». Et sentralt vers…