ADRAnorge.no

Den årlige hjelpeaksjonen er godt i gang. Fokuset på årets aksjon er utdanning i Etiopia. Nidelven skole var ute i Hjelpeaksjon 12.-13. september i Trondheim. Det er fortsatt mulig å støtte årets hjelpeaksjon og ADRAs viktige arbeid. Les mer om årets aksjon på ADRAs nylig oppgraderte nettside www.adranorge.no.