BIBELSTUDIE

Hver lørdag kl. 10:00 har vi et interaktivt bibelstudie i kirken. Klikk her for å få tilgang til studieheftet vi tar utgangspunkt i. Eget tilbud for barna parallelt – med sang, fortellinger og aktiviteter.

GUDSTJENESTE

Hver lørdag kl. 11:15 har vi gudstjeneste i kirken – med sang og musikk, barnas hjørne og selve talen. Oversikt over hvem som taler finner du her.

Månedlig info

Hver måned gir vi ut en «kunngjøring» – et lite informasjonsblad om hva som foregår i kirken og fellesskapet i løpet av måneden.

Zoombibelstudie

Hver tirsdag kl.20.00-21.00 kan du være med på bibelstudie av et av kapitlene i bibelen på zoom. Det  er stort sett menighetens pastor som leder studiet. Her kan du få stille spørsmål, eller komme med kommentarer eller kun lytte om det er det du ønsker.

GUD

Vi tror at Gud elsker.

MENNESKET

Vi tror at Gud skaper.

FRELSE

Vi tror at Gud forløser.

LIVET

Vi tror at Gud forvandler.

HÅPET

Vi tror at Gud seirer.

Ansvarsliste

Kirkens

Facebook-side

Schirmers gate 11,

7012 Trondheim

Menighetskalender