BARNESABBATSKOLE: Hver lørdag, kl. 10:00, har vi et eget program for barna under Bibelstudietimen for de voksne. Vi har 3 forskjellige aldersgrupper, ledet av dyktige lærere: Smårollingene 0-5 år, miniorene 6-9 år, og juniorene 10+.

TA KONTAKT: Hvis du ønsker å bli involvert / holdes oppdatert når det gjelder barnearbeidet i Trondheim menighet, kan du ta kontakt med